محتوای درسی

⚪️روز جهانی عصای سفید⚪️


خلاصه :

۲۳ مهرماه روز جهانی عصای سفید مبارک‌.

خانه چون تاریک شد / بینا و نابینا یکی ست‌.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران