محتوای درسی

ما و دو ماه پایانی سال ۱۴۰۲🥳


خلاصه :

🌻گزارشی از عملکرد پایه سوم دبستان رافعه🌻

این تنها چند دقیقه ای از ساعت ها بودن ما در کنارهم است.... گوشه ای از شادی ها ، لبخند ها، چالش ها در کنار یادگیری .... و این یعنی "زندگی"

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران