معرفی

روش میزان

پرسش ها و پاسخ ها


خلاصه :

معرفی روش میزان

مجموعه فرهنگی آموزشی میزان از سال 1376 با راه اندازی مدارس میزان شروع به کار کرد. مأموریت این مجموعه عبارت است از: «تعلیم و تربیت دانش آموزان براساس نگرش شیعی فرهنگ ایرانی با تأکید بر رشد همه جانبه و جامع متربیان در زمینه‌های دینی، علمی، مهارتی و اجتماعی و سیاسی» و ارزش‌های آن: «تعبّد نسبت به اوامر الهی، صداقت و نظم و انضباط در کار، پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی؛ از جمله فرهنگ ولایت فقیه، جهاد و شهادت، تقویت هویّت ملی و عمل به تعهدات، حفظ کرامت انسانی، قانونمندی، آزاد اندیشی، نواندیشی، پویایی و کارگروهی» می باشد.

تربیت در روش میزان

تربیت ، کشف و پرورش همه استعدادهای بالقوه مثبت انسان و ایجاد هماهنگی بین آن ها جهت رسیدن به قرب الهی (حیات طیبه) است که لازمه آن گذر از حس به عقل (تقویت تعقل) و حقیقت طلبی است؛ به طوری که نگرش توحیدی را موجب گردد.
به همین منظور روش میزان ؛ تربیت (تزکیه و تعلیم) را در پنج حوزه: "" ۱.اخلاقی-معنوی ۲. آموزش علوم ۳. اجتماعی-ارتباطی ۴.عاطفی-هیجانی ۵.بدنی-بهداشتی"" دنبال می کند و زمینه سازی فطری برای انتخابِ خودانگیخته و انجام عمل صالح را فراهم می سازد (عبودیت). در این دوره، شکوفایی و رشد 1. شخصیت و استقلال 2.حریت و آزادمنشی 3. تفکر و تحلیل متربیان با هدایت گری مربی انجام خواهد شد.

اصول ۱۱ گانه فعالیت نیز عبارت است از: ۱.یادگیری اکتشافی و مبتنی بر تلاش ۲.کشف استعدادهای نهفته ۳.آزادی عمل حداکثری ۴. درونی کردن انگیزه ها ۵. خلاقیت ۶. کار گروهی ۷. تقویت عزت نفس ۸. توجه به تفاوت های فردی ۹. تقید به ارزش های دینی ۱۰. تقویت هویت ملی ۱۱. شادابی و نشاط .

روش تزکیه و تعلیم در روش میزان

1. مدرسه تحول خواه ماموریت های خود را باز می شناسد و از انتقال سواد (به جای انتقال داده های علمی صرف و سواد اندوزی) به عنوان دست مایه ای برای رسیدن به اهداف خود بهره می برد. این مدرسه در فکر تربیت جامع دانش آموز در پنج حوزه خواهد بود.
ماموریت هایی مثل تربیت دانش آموزان: 1. ضابطه مند و قانونگرا 2. منطقی, فکور و اهل تدبر 3. تلاشگر و اهل حرکت 4. خودکنترل و با برنامه 5. پیشرو و راهبر 6. خود شکوفا, خلاق و نوآور 7. دارای آرامش و اطمینان 8. مسلط بر هیجانات; سرزنده و شاداب 9. خودانگیخته و مسئولیت پذیر ( عمل به وظیفه, پی جوی نتیجه) 10. دارای عزت نفس, خودباوری, خوداتکایی و استقلال شخصیت 11. آرمان خواه و میهن دوست 12.مومن و مقید به ارزش های دینی و ملی 13.نوع دوست و حساس نسبت به پیرامون (هدایتگر خود و جامعه به سبک زندگی مومنانه)

2. یادگیری مبتنی بر تلاش دانش آموز (نه معلم) است. دانش آموز به دنبال کشف پاسخ سوالات خویش است و می تواند در صورت لزوم بهترین راهنمایی را از معلم بگیرد. طبعا در این تلاش فردی توام با کشف و مباحثه، عمق یادگیری بیشتر است و یادداری مطالب هم بسیار بلندمدت است. در این روش، مهارت ها و روحیه پرسشگری، پژوهشگری و تفکر تحلیلی از کودکی تقویت می شود.

3. در این روش، تفاوت های فردی دانش آموزان بسیار جدی گرفته می شود. طرح درس ها، متنوع و مبتنی بر نحوه مشارکت هر دانش آموز در بحث است. و برای پیشرفت دانش آموز در امور درسی و غیردرسی محدودیتی وجود ندارد.

4. ارزشیابی در روش مدرسه ؛ تدریجی، توصیفی و معمولا مبتنی بر پرسش و پاسخ شفاهی یا پروژه عملی است. این ارزشیابی در مقایسه با خود اتفاق می افتد و نه دیگران.

5. فرآیندهای مدرسه گروهی و مشارکتی است و کمتر رنگ و بوی فردی دارد.

6. شادابی و نشاط دانش آموزان امری اصیل و بستر کار تربیتی و علمی تلقی می شود. به عبارت دیگر در این روش #لذت_زندگی_یادگیرانه تجربه می شود.

7. کلاس و مدرسه محل هماهنگی فعالیت ها است و زیر نظر معلم راهنما در هر فضا یا زمانی (واقعی یا مجازی) یادگیری می تواند صورت گیرد. چراکه یادگیری فرآیندی مستمر است که از طریق خانواده، رسانه، مسجد، مدرسه و ... اتفاق می افتد.

8. زمینه سازی برای استفاده صحیح از اختیار جهت رسیدن به بهترین انتخاب ها (به گزینی) وجود دارد. به همین منظور در انتخاب برنامه ها آزادی عمل حداکثری وجود دارد. این روش به تقویت مهارت برنامه ریزی، خودکنترلی و مدیریت زمان و منابع از سنین کودکی توجه دارد.

9. به متربی به عنوان موجودی سرشار از قابلیت ها نگریسته می شود که وظیفه مربی و مدرسه، ایجاد شرایط مساعد و کمک به اوست تا استعدادهای او به فعلیت برسد. سرزنش و شماتت وجود ندارد و تذکر به حداقل خود رسیده است. چرا که متربی در قانونگذاری دخیل است و عقوبت عمل خود که همان جبران خسارت و زیان است را می داند. در این روش به دانش آموز معمولا اعتماد می شود و او فردی وظیفه شناس و صادق شناخته می شود. لذا حرف او خوب شنیده می شود و گفتگو در مسائل مختلف موضوعیت دارد.

10. در روش میزان فعالیت ها با کشف نیاز، هدف گذاری مناسب و تلاش فرد آغاز می شود. کسب نتیجه کار، بهترین مشوق و انگیزه درونی برای ادامه مسیر متربیان است. نمره وجود ندارد. جایزه به ندرت و در موارد خاص داده می شود (دارویی برای بیماری است). فرد با استعداد و توان خود سنجیده می شود. عموم دانش آموزان از تلاش خود در کشف مطالب و نزدیک شدن به هدف لذت می برند.

11. در روش میزان ، نقش اصلی یاددهی – یادگیری را دانش آموز بازی می کند. از طرف دیگر معلم باید چندین طرح درس برای پوشش استعدادها و قابلیت های مختلف داشته باشد. و همواره نیز در حال رصد دانش آموزان، ثبت و کنترل مسیر پیشرفت آن ها باشد.

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران