با هدف تقویت مهارت های انضباط شخصی

کارگاه آموزش نظم

در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید


۲۸ فروردین ۱۳۹۷ / ۲۲:۴۸:۳۵
۴۶
۱


با هدف افزایش مهارتهای انضباط شخصی کارگاه آموزش نظم در اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید

دانستن راهکارها و روش های ایجاد نظم و مسئولیت پذیری در کودکان،از ضروریات تربیت است و در واقع مهارتی است که همه والدین بدان نیاز دارند.

در این راستا و با درک ضرورت این مهم،مجموعه « میزان البرز» در پی برنامه های مدون دانش افزایی والدین ، در تاریخ ۲۱اسفند ماه ۱۳۹۶،اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نظم نمود.
‎در این کارگاه که توسط جناب آقای« فارسیجانی»٬پشتیبان محترم مجموعه و کارشناس میزان تهران طراحی و ارائه گردید،سعی شد تا با مشارکت و حضور فعال والدین و تبادل تجربیات مفید حاضرین ، در جهت بهبود مهارت های ‎انضباط شخصی و مسئولیت پذیری در رفتار فرزندان و ارتقای دانش والدین راهکارهای عملی ارائه گردد.

برخی از راهکارهای مذکور عبارت بودند از: قانون گذاری،قصه سازی،انعطاف پذیری،فراهم نمودن شرایط زمانی و مکانی برقراری نظم ،التزام همه اعضای خانواده به منظم بودن،مواجه نمودن فرزندان با عوارض بی نظمی و ....

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.