معرفی فیلم

درون و بیرون

فیلم ببینیم؛فکر کنیم


۲۵ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۹:۲۵:۵۳
۳۶
۰


من دوستانم را به تماشای این فیلم زیبا دعوت می کنم 


به نام خدا

من می خواهم یک فیلم را معرفی کنم ،این یک انیمیشن کودکانه به نام (درون و بیرون)است،این انیمیشن داستان دختری به نام رایلی است که توسط احساساتش در مرکز ذهنش کنترل می شود. نام یکی از این احساس ها شادی است که به ما کمک می کند که اگر ناراحت هستیم شاد شویم ،نام یکی دیگر از آ نها هم غم است ، که ما را ناراحت میکند؛ نام سومی ترس است که به ما کمک می کند کاری را که برای ما خطر دارد ،آن را انجام ندهیم ،نام احساس چها رم تنفر است که به ما کمک می کند کاری را که مارا مریض می کند ،انجام ندهیم و نام آ خرین احساس خشم است که در مواقعی مارا خشمگین می کند که چیزی منصفانه نباشد ؛در این فیلم هرکدام از این احساس ها برای خود شخصیت با مزه ای دارند ؛ با اتفا قات جدیدی که در زندگی رایلی می افتد،رایلی بیشتر به کمک و راهنمایی های احساسا تش مخصوصا شادی نیاز دارد تا شاد باشد و اتفاقات بد را فرا موش کند .
من دوستانم را به تماشای این فیلم زیبا دعوت می کنم .http://www.namasha.com/v/fsOuaxYf

برچسب‌های این مطلب:

سواد رسانه‌ای
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.