مهارت خودآگاهی


۲۶ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۹:۳۱:۵۲
۱۳۹
۰


کشیدن نقاشی?

این مهارت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ انجام شد.

هدف:محاسن کارگروهی

 شرح فعالیت؛ابتدا متربیان به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شدند. مرحله اول فقط نفر اول هرگروه یک نقاشی از قبل تعیین شده را در زمان مشخص کشیدند.

مرحله دوم تمام افراد گروه شروع به کشیدن نقاشی کردند البته زمان درنظر گرفته شده برای هر دو مرحله یکسان بود.

پس از این کار،آنها به این نتیجه رسیدند که کار گروهی راحت تر و سریع تر انجام می شود.

✅اصل کارگروهی

ا✅صل شادابی و نشاط

✅اصل خلاقیت

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.