مهارت شهروندی

مهارت شهروندی (قوانین راهنمایی و رانندگی)

قوانین راهنمایی و رانندگی


۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۲۲:۰۶:۳۲
۳۹
۰


آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی

کارهای صورت گرفته:

۱-پخش کلیپ

۲-بازی راهنمایی و رانندگی

شرح بازی:

به هر یک از دانش آموزان نقشی داده شده و با توجه به قوانینی که یاد گرفتند بازی را اجرا و قوانین را رعایت کردند.

نقش بازی کنان:

نقش ماشین پلیس، نقش ماشین آتش نشانی، نقش آمبولانس و ...

اصل کار گروهی، اصل شادابی و نشاط، اصل خلاقیت، اصل درونی کردن انگیزه ها جزء اصولی بود که در این بازی رعایت شد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.