خلاقیت با رنگ

نقاشی آی نقاشی


۲۸ مرداد ۱۳۹۷ / ۰۰:۰۱:۰۱
۳۹
۰


خلاقیت با چنگال   

خلاقیت با چنگال 
بچها در این زمان با استفاده از چنگال ورنگ در تلاش هستند که یک دسته گل بارنگ بکشند. خیلی فعالیت جذاب وهیجان انگیزی بود 
هدف : شادابی ونشاط 
خلاقیت 
اصل تفاوت های فردی.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.