۰۶ آذر ۱۳۹۸ / ۱۷:۰۱:۲۶


ساعت پژوهش

بازهم هم پژوهش و بازهم میل و رغبت متربیان به شرح دانسته های خود برای دوستان و دانستن و گفتگو و پرسش پاسخ با دیگران در مورد مسائل مطرح شده.

افزایش توانمندی متربیان در صحبت کردن مقابل جمع، شنیدن نقد، پاسخ به سوالاتی که پس از اتمام‌ تشریح موضوع از آنان پرسیده می شود، نقد کردن و سوال پرسیدن و ... از آثار فراوان کلاس پژوهش می باشد.

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهانمایش دیدگاه‌های بیشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.