رویدادهای مدرسه

فعالیت ترازو


خلاصه :

فعالیتی برای آشنایی با گرم، کیلو گرم و تبدیل آنها به یکدیگر...

فعالیتی که طی آن متربیان ابتدا، با مفهوم جِرم(سنگینی) اجسام آشنا شده و با ترازوهای خود جِرم اجسام مختلف را اندازه گیری کردند و در مرحله­ ی بعد با ترازوی کفه­ ای، با واحدهای اندازه­ گیری جرم به صورت مجسم آشنا شدند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران