رویدادهای مدرسه

⭐⭐⭐ یک روز میزانی ⭐⭐⭐


خلاصه :

صبحگاه، درسی، بازی، مرور ...

برنامه‌ی یک روز سوم:

صبحگاه پر نشاط به همراه پژوهش کوتاه مربی، کار با کتاب درسی، انجام بازی فکری، مرور ریاضی.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران