رویدادهای مدرسه

علوم و پژوهش


خلاصه :

علوم و پژوهش گروهی

در زنگ علوم دانش آموزان در گروه های ۲ ، ۳ یا ۴ نفره درباره ی سوالات طرح شده توسط مربی (بدون مراجعه به کتاب) به بحث و گفت و گو پرداختند و سپس با مراجعه به کتاب به جستجوی پاسخ سوال خود پرداختند.

در زنگ پژوهش آزاد نیز ، متربیان به صرت کلاسی پژوهش ها خود را ارائه دادند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران