رویدادهای مدرسه

اندازه گیری


خلاصه :

اندازه گیری

یکی از پروژه های درسی امسال ما اندازه گیریست.

در این پروژه که با کمک گرفتن از فعالیت های مختلف و در حوزه های متفاوت، مبنی بر کتاب درسی پیش خواهد رفت، در تلاشیم تا تمامی مهارت های لازم در حوزه ای خاص را در متربیان با انجام‌بازی و فعالیت ایجاد، تقویت و تثبیت کنیم.

در این فعالیت متربیان دو به دو یار می شوند و کاغذی به هرکدام اعطا می شود؛ برنامه آن است که می بایست قد و اندازه ی دوست خود را با وسایل مختلفی که در کلاس وجود دارد اندازه بگیرند و سپس آن را روی کاغذ بنویسند؛ سپس نتایج را با هم‌قیاس کنند؛ اینکه در همه ی مراحل قد دوست خود را اندازه می گرفتند، اما هربار نتایج متفاوت بوده؛ این موضوع به دلیل استفاده از ابزار اندازه گیری متفاوت است که با تعامل می توان آنها را به این موضوع رهنمون کرد.

سرفصل های مختلفی در اندازه گیری موجود است که به مرور دانش آموزان را به سمت آن سوق می دهیم. مانند، استفاده از ابزار برای اندازه گیری، ابزار های غیر استاندارد، تفاوت ابزار ها و نتایج حاصل، لزوم یک ابزار واحد، واحد اندازه گیری و ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران