۰۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۶:۱۹:۰۱
۱۳۷


شناخت اعداد

در این فعالیت، متربیان به تهیه ی کارت برای بازی با آنها در آینده پرداختند.

آنجایی که با تناظر، کارت هایی را که تعداد خاصی از اشکال در آنها وجود داشت را می بایست با عدد مربوطه متناظر کرده و در پشت سر آن می چسباندند.

از این کارت های دو رو که در یک سو عدد، و در سویی دیگر تعداد اشکال مربوطه را دارد در آینده برای بازی ریاضی و تقویت مهارت جمع، استفاده خواهند کرد.

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهانمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.