رویدادهای مدرسه

🌸گلدان ها ساخته شد ...🌸


خلاصه :

و بالاخره این گلدان های ما ...  

پس از طی چند مرحله، از ساخت گلدان با وسایل دور ریختنی گرفته، تا تزئین و زیباسازی آن، بالاخره نوبت کاشت گیاه در گلدان شد.

فعالیت لذت بخش و پرمعنایی که سوق دادن متربیان به وجوه غیر قابل لمس این عمل، می تواند دروازه های تازه ای از معنای جان بخشیدن به یک گیاه را به روی او باز کند.

گفتگوی مربیان پایه با ایشان در هنگام کاشت و نظرخواهی از آنان در این مورد، از جنس همین تلاش هاست.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران