بازی ریاضـــی

پایه اول دبستان


۲۶ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۳:۱۹:۱۱
۱۷۸۳


تثبیت و مرور اعداد با بازی ریاضــی

بعد از گذشت دوره فراگیری اعداد  و  ورود به عملیات جمع و تفریق  ، اکنون  زمان  تثبیت آموخته ها فرا رسید و با طراحی بازی ها مختلف به این امر توجه ای ویژه گردید.

منابع و مآخذ:

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.