ما می توانیم

کلاس سومی ها و مجله نوروزی


۱۸ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۲۰
۴۱۲
۰


قرار شد با کمک هم یک مجله ی نوروزی درست کنیم

به نام خدا

یک روز از روزهای آخر بهمن در مدرسه ،خانوم ما مجله ای را از کیفشان در اوردند روی میز گذاشتند ،کنار ما نشستند و تمام صفحه های مجله را به ما نشان دادند .چیز های جالبی داشت .خانوم به ما گفتند: «می خواهید شما هم یک مجله درست کنید؟» همه ی ما گفتیم: بله و قرار شد با کمک هم یک مجله ی نوروزی درست کنیم.
ابتدا در چند روز مجله های مختلف را به کلاس آوردیم و آنها را خوب نگاه کردیم و از آنها برای موضوعات مجله خودمان الگوگرفتیم، هر کدام از ما در مورد مطلب های مجله و کارهایی که باید بکنیم، پیشنهاداتی دادیم و روی تخته نوشتیم.و هر کس مسوءل تهیه بخش هایی از مجله شد و یکی از بچه ها هم مسِئول پیگیری مجله شد. ما هم کارهایی را که انتخاب کرده بودیم در منزل انجام دادیم و به مدرسه آوردیم. قرار شد هر روز تعدادی از بچه ها در مدرسه بمانند و کارهای تایپ و طراحی مجله را انجام دهند.
به این ترتیب در روز آخر مدرسه قبل از عید مجله ما چاپ شد و ما در تعطیلات عید هم سرگرم شدیم هم چیزهای بیشتری یاد گرفتیم.از خانوممون هم به خاطر اینکه خیلی به ما در درست کردن مجله کمک کردند،ممنونیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط