نجات درختان☺️


۲۷ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۹:۴۲:۲۴
۱۰۵
۲


روز برفی بهاری?

یک روز برفی شاد و برف روبی درختان:
دختران عزیز دبستان رافعه از فضای سبز مدرسه شان محافظت می کنند.
عزیزانمان با کمک هم درختان را برف روبی کردند تا از شکسته شدن شاخه  های درختان جلوگیری کنند.
✅اصل کار گروهی
✅اصل شادابی و نشاط 
✅اصل مسئولیت پذیری

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.