رویدادهای مدرسه

هفتــه اول پایگاه تابستانی


خلاصه :

گزارش تصویری هفته اول پایگاه تابستانی مدرسه میزان کرج  

گزارش تصویری از برگزاری کلاس ها و فعالیت های متربیان در پایگاه تابستانی دبستان میزان کرج 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران