رویدادهای مدرسه

😊میــــزان در جــــریان است 😊

جلسه پشتیبانــــــی سالی که گذشت


خلاصه :

😊میــــزان در جــــریان است 😊

آخرین جلسه ی پشتیبانی پایه تحصیلی سالی که گذشت جهت تحویل بسته های آموزشی و مهارتی و توجیه خانواده های میـــزانی عزیز در محل مدرسه با حضور آقا پسرها برگزار شد.
در این جلسه یاداوری شد بر اساس اصول میزان ،تابستان زمان درس خواندن و انجام تمرینات سخت نیست بلکه متربیان می بایست در این زمان به کسب مهارت هایی همچون برنامه ریزی و فراگیری مهارت های کاربردی که سابقا در کتاب های درسی و در زمان سال تحصیلی آموخته اند در قالب اصل برنامه ریزی ،بپردازند .

همچنین این نکته عرض گردیده شد که تربیت در یک بازه ی 8 ماهه سال تحصیلی نبوده و در سبک میزان سال تحصیلی از اول خرداد ماه می باشد حتی با وجود اینکه متربیان در مدرسه به صورت مستقیم حضور نداشته اما برنامه ریزی هایی جهت تعیین مسیر راه سال آینده و آماده سازی الزامات سال آینده انجام می شود.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران