Episode ۲

مسئولیت پذیری و احساس تعلق

میزبان اندیشه


۰۸ آذر ۱۳۹۸ / ۱۳:۱۵:۴۵
۶۱۷

مسئولیت پذیری و احساس تعلق (ویدئو را تماشا کنید)

  اطلاعات بیشتر:  سایت هدایت میزان البرز و سایت میزان مراجعه فرمایید.


چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.