رویدادهای مدرسه

🔆 گزارش جلسات والدین میـــــزانی 🔆


خلاصه :

🌟 گزارش تصویری از جلسات والدین در دیستان میزبان اندیشه 🌟

🔷 جلسه در دو بخش با ارائه ی معلم راهنمای پایه و مدیریت محترم مدرسه اجرا گردید.

🔻 در بخش اول، گزارش یک ماهه از فعالیت های یک ماهه از شروع سال تحصیلی (آموزشی و تربیتی) و توصیه های موثر برای سال جاری توسط معلم راهنمای پایه ها خدمت والدین ارائه داده شد 

🔻 و در بخش دوم جلسه به یکی از اصول کاربردی سبک میزانو پرسش و پاسخ، توسط مدیریت محترم موسسه هدايت ميزان استان البرز، پرداخته شد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران