رویدادهای مدرسه

🌸 نماز جماعت 🌸


خلاصه :

🌸 نماز جماعت 🌸

با توجه به اصل تقید به ارزش های ملی و مذهبی بعضی از اوقات همراه  دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم و ششم در نماز جماعت به صورت دلخواه شرکت می کنیم، این امر در سایر روز ها در فضای کلاس دوم به صورت گروهی و فردی انجام‌ می شود.

بستر سازی و هدایت متربیان به سمت شناخت خالق و شکر گزاری از خدای یکتا از جمله‌ برنامه ریزی های ما در سبک میزان است.

گزارش تصویری زیر از حضور متربیان در نماز جماعت و توجه به اصل تقید های مذهبی در کلاس دوم است. 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران