رویدادهای مدرسه

🎩 ماجراجویی در اتاق هیجان 🔎


خلاصه :

🎩 توضیحاتی درباره کلاس ماجراجویی در اتاق هیجان

📌 اهداف و سرفصل ها:
- کارگروهی 
- توجه به محیط پیرامون 
- هوش هیجانی 
- حل مسئله
- دقت و تمرکز 
- تقویت حافظه شنیداری و دیداری
- تحلیل موضوع 


⏰ زمان:  صبح های دوشنبه (دبستان دو)

 چهارشنبه (دبستان یک)؛ در بازه ی زمانی ۸ تا ۱۲:۳۰

📅 تعداد جلسات: ۶ جلسه‌ی ۱۲۰ دقیقه ای

📢 ملاحظات: 
۱. عزیزانمان لباس راحت به همراه داشته باشند.
۲. به علت طولانی بودن کلاس ماجراجویی در اتاق هیجان (دوجلسه متوالی در یک روز ) همراه داشتن آب و تغذیه سبک الزامی است.
۳. کارگروه این کلاس، چالش ها و مراحل را به گونه ای طراحی کرده است که غالبا، متربیان دچار هیجان و درگیر چالش ها و حل مسائل ماجراجویانه خواهند شد 
لذا در صورتی که فرزندمان دچار ترس از فضاهای بسته یا اضطراب مزمن هستند ، این کلاس به ایشان توصیه نمی شود.


📺 ماجراجویی 😎 این و اون 🤠 در اتاق هیجان ... 👇پایین صفحه👇

آغاز ثبت نام ...

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران