گفتگوی جمعی

در مدرسه میزان


۱۸ اسفند ۱۳۹۶ / ۱۳:۰۱:۱۸
۴۲۹


در گفتگوهای دسته جمعی، متربیان خودشان عامل ایجاد هم افزایی در دانش و بینش خود می گردند.

یکی از موارد بسیار مهم در مدرسه میزان،برقراری گفتگوهای دسته جمعی، در انواع زمینه ها می باشد. متربیان در این نوع گفتگوها علاوه بر ابراز نظر خود در جمع، از نظرات دوستان خود نیز مطلع گردیده، و با هدایت بحث توسط مربیان، به مرور زمان و طی یک فرایند بلند مدت، نوع نگاه و طرز فکر متربیان نسبت به مسایل گوناگون جاری در محیط پیرامون،دارای عمق و ژرفای بیشتری می گردد.

برچسب‌های این مطلب:

آشنایی با ما
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.