زنگــــ مــرور

شروع بازه زمــانی مــرور و تثبیت نهــایی


۲۲ فروردین ۱۳۹۷ / ۱۶:۰۱:۲۳
۲۶۵
۱


  با توجه به اتمام کتب درسی برخی متربیان ،برنامه ی مرور و تثبیت نهایی دروس شروع گردیده است.


با توجه به اتمام کتب درسی برخی متربیان و  مصادف شدن با شروع بازه ی زمانی  مرور و تثبیت نهایی دروس وارد این فصل از تحصیل شده ایم که روزانه به مرور مطالب درس های ریاضی و فارسی با روش تدریس خاطره سازی، انجام کاربرگ، انجام دقت و سایر روش های تدریس می پردازیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

مطالب مرتبط