اردوی مــن و بـابـام

پارک آبــــی خلیج فارس (سو پارک )


۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۵۰
۱۴۳۷


در مدرسه میزان روزهایی به عنوان روزهای خاطره انگیز در نظر گرفته شده است ، که اردوی استخر من و بابام ،یکی از آن روز ها می باشد.

یکی از مهمترین رابطه ها در فرهنگ اسلامی ایرانی  ، رابطه های خانوادگی است ، با توجه به مشاهدات و تحقیقات انجام شده ، مشغله های خانواده ها و فاصله گرفتن خانواده ها از یکدیگر باعث ایجاد تاثیرات ناخوشایندی در بین فرزندان می باشد ، از این رو مدرسه میزان ، روزهایی را به عنوان روزهای خاطره انگیز در نظر گرفته است تا علاوه بر ایجاد یک خاطره برای عزیزانمان ،باعث پیشرفت درسی متربیان در داخل مدرسه نیز باشد.

 به طور مثال اردوی من و بابام برای ایجا یک روز خاطره انگیز بین پدر و پسر می باشد که با هماهنگی هایی که از سمت مدرسه انجام می گردد در یک روز تعطیل ،بستر این اردو فراهم می گردد و متربیان همراه پدران خود یک روز به یاد ماندنی را رقم می زنند ، تا این اردو سبب شروع یک فرایند خانواده محور  در داخل مدرسه و  در خارج از مدرسه نیز باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.