اجرای نمایــــش کلاس اولی ها


۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ / ۱۷:۰۱:۵۶
۱۰۲۷


اجرای نمایش توسط متربیان کلاس اول 

جهتافزایش سطح خلاقیت متربیان ،مربیان موضوعات اخلاقی و تربیتی را مطرح می کنند و متربیان به صورت داوطلبانه به اجرای نمایش های موضوعی می پردازند و هدف از انجام اینگونه نمایش ها و برنامه ها با توجه به اصول روش میـــزان پرورش اصول میزان همچون ، اصل کرامت انسانی ، اصل کشف و پرورش استعداد های نهفته ، اصل توجه به کار گروهی ،اصل یادگیری و اصل شادابی نشاط  نیز می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.